Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeşi Mustafa Erdoğan’la istişare ettik.